E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anasayfa

11.FEFKON DEKANLAR TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

11. FEFKON DEKANLAR TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

 

Önceki FEFKON toplantılarında savunageldiğimiz ve hala çözümlenmemiş olan aşağıdaki hususların yeniden gündeme alınmasına ve takip edilmesine karar verilmiştir.

 

1) Temel Bilimler Bölümleri mezunlarına önceden verilen astronom, biyolog, kimyager, fizikçi, matematikçi, sosyolog, filolog, tarihçi, psikolog, felsefeci, arkeolog vb. unvanlar yeniden verilmeli ve diplomalarında yer almalıdır.

2)  Devlet Personel Kanunu’nda gerekli değişiklikler yapılarak Temel Bilimler Bölümleri Mezunlarının detaylı meslek tanımlarının yapılması ve ilgili yasal düzenlemelerle haklarının koruma altına alınması gerekmektedir. Bu meslek sahiplerine imza yetkisini de tanıyacak şekilde kamu sektöründe eğitim, üretim, kalite kontrol, laboratuvar ve AR-GE kadroları oluşturulması zorunlu hale getirilmelidir.

3) Pedagojik formasyon eğitimi daha önceki uygulamalarda da olduğu gibi Lisans eğitimi süreci içinde verilmelidir.

4)  Temel Bilimler alanlarında doktorasını tamamlamış, isteyen mezunların Fen, Sosyal ve Anadolu Liselerine öncelikli olarak öğretmen atanmaları sağlanmalıdır.

5)  Temel bilimlerde görev yapacak öğretim üyesi sayısı lisans, lisansüstü ve disiplinler-arası çalışmalar açısından, eğitim, öğretim ve araştırma yükü dikkate alınarak belirlenmelidir. Özellikle, araştırma görevlisi sayısındaki yetersizlikler giderilmelidir.

6) Temel Bilim Bölümlerinin eğitim programlarının, çağımızın modern uygulamalı ve interaktif eğitim teknolojileri de dikkate alınarak, yenilenerek girişimci ve günümüzün öne çıkan başlıca sektörleri için uzmanlar mezun edecek hale getirilmesi sağlanmalıdır.

7) Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TÜBİTAK vb. kurumların, Temel bilim bölümlerinde öğrenim görmeye hak kazanan öğrencilere sağladığı bursun ilk 50000 ‘e genişletilmesi sağlanmalıdır.

8) Üniversitelerde tüm Fakültelerin (Tıp, Diş, Eczacılık ve Mühendislik Fakülteleri dahil) temel bilim derslerinin ilgili Fen ve Fen-Edebiyat Fakültesi öğretim üyeleri tarafından verilmesinin zorunlu hale getirilmesinin ve ders kodlarının ilgili temel bilim bölümlerinin kodlarıyla tanımlanmasının YÖK Başkanlığı tarafından Üniversite Rektörlüklerine bildirilmesi önerilmelidir.

9) Üniversitelere talep ettikleri öğrenci kontenjanlarının üzerinde kontenjan verilmemelidir.

10) Üniversite, kamu ve özel sektör işbirliğinde araştırma enstitüleri kurulması ve araştırmacıların bu alanlarda istihdam edilmesi sağlanmalıdır.

11)  Akademik Teşvik Yönetmeliğindeki belirsizlikler, yeniden net ve açık bir şekilde tanımlanma yoluna gidilmelidir.

12)  Seçmeli alan dışı dersler çeşitlendirilmeli ve bunların içine Orta Öğretim Müfredatını içerecek seçmeli dersler ilave edilmelidir.

 

10.04.2016

 

Prof. Dr. Nadide KAZANCI                                                     Prof. Dr. Bekir SALİH

Ege Üniversitesi Fen Fakültesi                                            Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi

  

Prof. Dr. Rıfat GÜNEŞ                                                        Prof. Dr. Hüseyin SÜMBÜL

İnönü Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi                           Akdeniz Üniversitesi Fen Fakültesi

 

Prof. Dr. Hanifi VURAL                                                           Prof. Dr. Mehmet BEŞİRLİ

Gaziosmanpaşa Üniversitesi                                                  Çankırı Karatekin Üniversitesi

Fen-Edebiyat Fakültesi                                                          Edebiyat Fakültesi

 

Prof. Dr. İbrahim DELİCE

Bartın Üniversitesi

Edebiyat FakültesiT.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı