E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ
Anasayfa

Tarih Bölümü

   

 

Başkanın Mesajı

Atatürk, millet kavramını tarif ederken tarihe atıfta bulunuyor. ޞüphesiz geçmiş, bir çok kavramların mana ve mefhumunu açıklamakta,tavsif ve tarif etmekte hala en kullanışlı analitik araçtır. Geçmiş gittikçe tarihin belirli bir istikamette ilerleyen değişim, gelişim ya da evrim süreci olarak keşfi halini almaktadır. Böylece tarihsel ve toplumsal değişimler kendi kendisini meşrulaştırmakta ve bu yolla günümüze ve geleceğe dönüşmüş milli duygular zihinlere, muhayyilelere ve şuurlara kök salmaktadır. Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün Esasları" adlı eseri de bunun iyi bir örneğidir. Günümüzün modernleşme anlayışları da aynı yaklaşımın daha basitleştirilmiş versiyonlarından başka bir şey değildir. Bugünü meşru kılan açıklamalar, bir dizi referans ve başvuru noktası -örneğin Meşrutiyet, Kanun-u Esasi- hatta zaman dilimi olarak ulus-devletler çağı dönüşen bir süreç olarak tarihe geçmiştir. Tarihsel değişimin gerçeklikleriyle yüz yüze gelen muhafazakar düşünceler dahi dönüşümcü bir çizgiye gelmektedirler. Geçmişe bakarak değerlendirme yapmak tarihçi bilgeliğinin en ikna edici biçimi olduğu için, bu bakış açısı onlara pekala uymaktadır.

ޞu halde geçmişteki herhangi bir şeye benzemeyen bir geleceği açıklamak ya da meşrulaştırmak için, öngörüde bulunmayı gerekli görenler nereye başvuracaklar, neye atıfta bulunacaklardır? Herhangi bir örneğe bakmadan öngörüde bulunmak gerçekten zor bir zanaattır. Kendini yeniliklere adamış olan insanların dahi sıklıkla -geçmişi ne kadar ilkel, akla mantığa sığmaz bulsalar bile- tarihin çekiciliğine kapıldıkları şayan-ı dikkattir. Calib-i nazar olan bu keyfiyet, tarih bilimini şüphesiz analitik bir malzeme durumuna getirmektedir vesselam.

Prof. Dr. Fatih ÜNAL

Tarih Bölüm Başkanı

 

Bölüm Hakkında

Bölümümüz 2000-2001 eğitim-öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve aynı dönemde öğrenci almaya başlamıştır. 2006 yılında Ordu Üniversitesi kurulunca Ordu Üniversitesi'ne bağlanmıştır.


Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. İlhan EKİNCİ (2000-.......)
Prof. Dr. Ergin AYAN (2000-.........)
Prof. Dr. Fatih ÜNAL (2004-..........)
Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN (2009-........)
Doç. Dr. Ayşe PUL (2010-.........)
Doç. Dr. Ömer ERDEN (2011-........)
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZER (2011-.........)
Dr. Öğr. Üyesi Fuat HACISALİHOĞLU (2012-........)
Dr.Öğr. Üyesi Süleyman UYGUN (2010-.....)
Dr. Öğr. Üyesi Harun OY (2014-....)
Dr. Öğr. Üyesi M. Emre KILIÇASLAN (2008-......)
Dr. Öğretim Üyesi Tuğrul ÖZCAN
Araştırma Görevlileri:
Mesut KARAKULAK(2013....)
Murat GÜNEY (2010-2011)
Murat ÖZKAN (2011-........)
Gülşen ÖZBEK (2011-........)

Halim KILIÇ (2012-.........)

 

 

 

 

Ortaçağ Tarihi 

 

Prof. Dr. Ergin AYAN  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

 

Arş. Gör. Gülşen ÖZBEK

 

Yakınçağ Tarihi 

Prof. Dr. İlhan EKİNCİ (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Dr. Öğr. Üyesi M. Emre KILIÇARSLAN

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman UYGUN

 

 

Arş. Gör. Halim KILIÇ

 

Genel Türk Tarihi 

 Prof. Dr. Fatih ÜNAL  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

 

Yrd. Doç. Dr. Fuat HACISALİHOĞLU

 

Arş. Gör. Murat ÖZKAN

 

Yeniçağ Tarihi 

Doç. Dr. Ayşe PUL (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

Eskiçağ Tarihi  (Ana Bilim Dalı Başkanı)

Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN

Cumhuriyet Tarihi 

 Doç. Dr. Ömer ERDEN (Ana Bilim Dalı Başkanı)

 

 Dr. Öğretim Üyesi İsmail ÖZER

 

 Arş.Gör.Mesut KARAKULAK

 

Anabilim Dalları

  • Ortaçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Genel Türk Tarihi Bilim Dalı
  • Yeniçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Yakınçağ Tarihi Bilim Dalı
  • Cumhuriyet Tarihi Bilim Dalı

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı