Hızlı Erişim

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Üstten Ders Alma Dilekçesi

Üniversitemiz Eğitim Öğretim Sınav Yönetmeliği

MADDE 10 – (1)  Kayıtlı olduğu yükseköğretim programında önlisans için en az bir yarıyıl, lisans için en az iki yarıyıl öğrenim gören öğrenciler, önceki yarıyıllarda alması öngörülen derslerin tümünden başarılı olması ve genel ağırlıklı not ortalaması 3,00-3,49 arasında ise en fazla 6 AKTS, 3,50 üzerinde ise en fazla 10 AKTS krediye kadar danışmanının önerisi, bölüm/program başkanlığının onayı ve ilgili birim yönetim kurulu kararı ile üst sınıflardan ders alabilir.  Maddesi gereği üstten ders almak isteyen öğrenciler aşağıdaki dilekçe ile başvuru yapabilirler. Dilekçe fenedebiyat@odu.edu.tr mail adresine gönderilecektir.

Üstten Ders Alma Dilekçesi İçin Tıklayın


Eklenme Tarihi : 06-10-2020 14:44:55