FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Kimya Bölümü

Yönetim

Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ (Bölüm Başkanı)

Doç.Dr. Elvan ÜSTÜN (Bölüm Başkan Yardımcısı) (Dahili no :1671)

Doç.Dr. Melek ÇOL AYVAZ (Bölüm Başkan Yardımcısı) (Dahili no :1669)

Tel: (452) 234 50 10 / 1668

Faks: (452) 233 91 49

 

Başkanın Mesajı

Ordu Üniversitesi Cumhuriyet Yerleşkesinde yer alan Fen-Edebiyat Fakültesi Kimya Bölümü 2003 yılında kurulmuş olup 2009 yılında ilk kez öğrenci kabul ederek Eğitim-Öğretim faaliyetlerine başlamıştır ve her geçen gün artan olanaklarıyla öğretim ve araştırma faaliyetlerini sürdürmektedir. Bölümümüzde Analitik Kimya, Anorganik Kimya, Biyokimya, Fizikokimya, Organik Kimya ve Polimer Kimyası olmak üzere 6 adet Anabilim Dalı mevcuttur ve Analitik Kimya Anabilim Dalında 2, Anorganik Kimya Anabilim Dalında 1, Biyokimya Anabilim Dalında 1, Organik Kimya Anabilim Dalında 3, Polimer Kimya Anabilim Dalında ise 1 olmak üzere toplam 8 öğretim üyesi görev yapmaktadır. Ayrıca 8 araştırma görevlisi ve 1 laboratuvar sorumlusu da bölüm çalışmalarına katkı sağlamaktadır. 

Sanayileşmiş ülkelerin en çok ihtiyaç duyulan elemanlarını yetiştirmek üzere Kimya programının amacı, Türkiye Kimya Sanayisinde üretim ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek donanımlı kimyagerler yetiştirmektir. Bu amaçla I. Öğretim ve II. Öğretim programlarına 45 öğrenci kabul edilebilmektedir. 

2011-2012 Eğitim-Öğretim Yılı Ders Listelerinin ve İçeriklerinin hazırlanması sırasında öğrencilerimizin hareketliliğini kolaylaştırmak ve öğrencilerin yurtdışında gördükleri eğitimlerinin kendi ülkelerinde tanınmasını garanti altına almak için Avrupa Birliği tarafından geliştirilmiş bir akreditasyon sistemi olan Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)’ne titizlikle dikkat edilmiştir. Birinci sınıftan itibaren seçmeli derslerin sayısı ve uygulama saati arttırılarak öğrencilerimize kimyadaki gelişmeleri takip ederken, kişisel bilgi ve becerilerini geliştirebilecekleri, sadece kimya alanında değil her alanda fark edilecekleri yüksek kaliteli bir eğitim ortamı sunulmaktadır.


Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ

KİMYA BÖLÜMÜ TANITIM BROŞÜRÜ

Bölüm Hakkında

4 yıllık kimya lisans programının amacı, laboratuar dersleri ile pekiştirilen teorik bilgilerle öğrencileri kimya alanında hem sanayi hem de akademik olarak en iyi şekilde yetiştirmektir. Bu amaçla deney tasarlama, deney sonuçlarını yorumlama ve teknik gezilerle endüstriyel uygulamaları yerinde görmüş olan mezunlar yetiştirmek, bilimsel materyaller ile yazılı ve sözlü sunum yapma yeteneğini kazandırmak yoluyla kimyasal problemler hakkında fikir yürütebilen ve kalitatif ve kantitatif düşünme yeteneğini ve anlama kabiliyetini kazanmış mezunlar yetiştirmeyi amaçlamaktadır. 

Bölümden mezun olan öğrenciler “Kimyager” unvanını almaktadırlar. Araştırma geliştirme, kalite kontrol, kalite güvence, üretim, teknik yönetim, sorumlu müdürlük başlıca çalışma sahalarıdır. Kimya alanında bilimsel araştırmalara ilgi duyanlar üniversitelerde ya da araştırma laboratuvarlarında çalışma olanağı bulabilirler. Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyacılar; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar...), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmişlerdir. Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler. Plastik sanayii, ilaç sanayii, boya sanayii, petrokimya, metal sanayii, tekstil sanayii, seramik sanayii, çimento sanayii, deri sanayii, deterjan ve sabun sanayii, gıda sanayii, kozmetik sanayii, cam sanayii, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler. Pedagoji sertifikası (öğretmenlik sertifikası) olan kimyacılar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer taraftan özel eğitim kuruluşlarında da öğretmenlik yapabilirler.

Öğretim Elemanları

ADI SOYADI ANA BİLİM DALI
Prof. Dr. Latif KELEBEKLİ (Bölüm Başkanı)  Organik Kimya                                        
Prof. Dr. Salih ALKAN  Fizikokimya
Prof. Dr. Emine BAĞDATLI  Organik Kimya
Doç.Dr.  Elvan ÜSTÜN  Anorganik Kimya
Doç.Dr.  Mutlu SÖNMEZ ÇELEBİ  Analitik Kimya
Doç.Dr. Efkan ÇATIKER  Polimer Kimyası
Doç.Dr. Melek ÇOL AYVAZ   Biyokimya
Doç. Dr. Aliye GEDİZ ERTÜRK  Organik Kimya
   
Dr.Öğr. Üyesi  Kadir AKSU  Organik Kimya
Arş. Gör. Dr. Abdullah KARANFİL  Organik Kimya
Ars. Gör. Dr. Hasan İLHAN  Biyokimya
Arş. Gör. Dr. Serdar ŞANLI  Analitik Kimya
Arş. Gör. Dr. Serkan ŞEN  Polimer Kimya

Ekleme tarihi: 29-11-2018 06:54:42 Güncellenme tarihi: 30-03-2023 10:13:37