Hızlı Erişim

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Matematik Bölümü

Başkanın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Fiziksel bilimlerdeki geleneksel uygulama alanlarının yanında, biyoloji ve sosyal bilimler gibi yeni bilgi alanlarında da kullanımı sürekli artan Matematik, hızla gelişmekte ve genişlemektedir. Özellikle bilgisayar teknolojisinde son birkaç yılda meydana gelen büyük gelişmeler yeni matematiksel disiplinlerin doğmasına yol açmıştır. Matematik Bölümü, bu gerçekleri göz önünde bulundurarak öğrencilerine, matematik veya doğa bilimleri, sosyal bilimler ve mühendisliğin ilgili alanlarında yüksek lisans çalışmasına hazırlayacak şekilde tasarlanmış, ulu önder Atatürk' ün bilime verdiği önemi göz önünde bulundurarak bir lisans programı sunmayı amaçlamaktadır.

Bölümümüz ayrıca başka bölümlerle, eş zamanlı olarak matematik lisans derecesi ve diğer bölümlerin lisans derecesine hak kazandıran, çift ana dal programları sunmayıda hedeflemektedir. Öğrencilerin çift ana dal programlarına katılabilmeleri için kendi ana dal programlarının birinci yılını başarılı olarak tamamlamaları beklenmektedir. 

Bölümümüzde, matematiğin temel alanları sayılabilecek, Analiz, Cebir, Geometri, Topoloji, Uygulamalı Matematik gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır. Matematik bölümünün temel amacı, akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü iyi ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş, Atatürkçü düşünce çizgisinde çağdaş bireyler yetiştirmektir. 

Bölümümüz mezunlarından eğitim fakültelerinde tezsiz yüksek lisans programını tamamlayanlar resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni; ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı olarak çalışabilmektedirler. Başarılı mezunlarımız üniversitelerde araştırma görevlisi olma, yurt dışında lisansüstü öğrenim görme imkanları da bulabilmektedir. 

Bölümümüzde Lisans ve Yüksek Lisans programları yer almaktadır. 

Lisans: Öğrenci, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sınavından aldığı sonuca göre Lisans programına yerleştirilir. I. ve II. Öğretim olmak üzere her yıl yaklaşık 110 öğrenci bölüme kabul edilir. Eğitim süresi 4 yıldır. Öğrencinin mezun olabilmesi için son sınıfta bütün derslerden geçmesi ve 2.00 ortalama tutturması gerekmektedir. Eğitim dili Türkçedir. 
Yüksek Lisans: Öğrenci kabul edildiği Anabilim Dalına bağlı olarak zorunlu dersleri almak ve yaptığı araştırmaya bağlı olarak tezini sunmakla yükümlüdür. Öğrencinin Yüksek Lisans derecesini alabilmesi için 2 yıl süresi bulunmaktadır. 

Siz değerli öğrencilerimize bölümümüz hakkında yol gösterici niteliğe sahip bu bilgileri vermekten büyük onur duyar, Ulu Önder Atatürk'ün "Hayatta en hakiki mürşit ilimdir, fendir" özdeyişinden hareketle başarılı çağdaş ve Atatürkçü gençler olarak ülkemize faydalı bireyler olmanızı temenni ederim. Selam ve Sevgilerimle.

 

 Prof.Dr.Selahattin MADEN
      Bölüm Başkanı

 

GENEL BİLGİLER

Kuruluş

Fen Edebiyat Fakültesi, Bakanlar Kurulu’nun 07.02.1999 tarih ve 98/10569 sayılı kararı ile Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı olarak kurulmuştur. 1999 yılında Türk Dili ve Edebiyatı bölümü ve Matematik Bölümü ile eğitim-öğretime başlamıştır. 5467 sayılı Kanunun EK 69. Maddesi ile 01.03.2006 tarihinde kabul edilen ve 17.03.2006 tarih, 26111 Sayılı Resmi Gazetede yayınlanan kararla kurulan ORDU ÜNİVERSİTESİ’ ne bağlanan Fakültemizde halen Türk Dili ve Edebiyatı, Matematik, Biyoloji, Kimya ve Tarih bölümleri  (I. ve II. Öğretim programları ile) eğitime devam etmektedir.

Kazanılan Derece

Programı başarı ile tamamlayan öğrencilere MATEMATİK alanında lisans diploması verilir.

Derecenin Seviyesi

Lisans

Çalışma Şekli

Tam zamanlı

Kabul ve Kayıt Şartları

1.            Lise veya dengi okul diploması,

2.            Yükseköğretime Geçiş Sınavı (YGS)’den yeterli puanın alınmış olması.

Öncel Eğitim Tanımlaması

Türk Yüksek Öğretim Kurullarında öncel öğrenimin tanınması süreci daha başlangıç aşamasındadır. Bu nedenle Ordu Üniversitesi’nin tüm programlarında da öncel eğitimin tanınması tam olarak başlatılmış değildir. Ancak bölümlerin zorunlu müfredatlarında yer alan İngilizce dersi için güz dönemi başında muafiyet sınavı düzenlenmektedir. Bu dersten kendi kendilerine öğrenme sürecini tamamlayan ya da değişik yollarla bu derslerdeki öğrenme çıktılarını sağladığını düşünen öğrenciler bu sınava girebilme hakkına sahiptir. Sınava giren öğrencilerden başarılı olanlar ders programındaki ilgili dersten muaf sayılırlar.

 

Dereceye Yönelik Kurallar

Matematik alanında lisans derecesi elde edebilmek için (Matematikçi unvanı kazanmak için) öğrencilerin sağlaması gereken şartlar;

  1. Müfredattaki tüm derslerden en az DC derecesiyle geçmiş olmak,
  2. 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak,

 

Program Profili

Matematik bölümü Fen Edebiyat Fakültesi bünyesinde 1999 yılında kurulmuştur. Bölüm 2 Profesör, 3 Doçent, 3 Dr. Öğr. Üyesi,3 öğrt. Gör .Dr.; 5 Dr. Araştırma Görevlisi  olmak üzere 16 öğretim elemanından oluşmaktadır.

İlk olarak 1999–2000 öğretim yılında I. Öğretime 31 öğrenci alınmıştır. 2008–2009 öğretim yılında 41 öğrenci ile II. Öğretimde de öğrenim verilmeye başlanmıştır 2010–2011 öğretim yılında I. Öğretimde 169 ve II. Öğretimde 125 olmak üzere toplam 294 öğrenci öğrenimini devam ettirmektedir.

Bölümümüzde, matematiğin temel alanları sayılabilecek, Analiz, Cebir, Geometri, Topoloji ve Uygulamaları Matematik gibi alanlarda eğitim, öğretim ve araştırmalar yapılmaktadır.

Bölümümüz ayrıca eş zamanlı olarak diğer bölümlerdeki matematik lisans derslerinin yürütülmesi görevini de üstlenmektedir.

Vizyonumuz Matematik alanında ulusal ve uluslar arası düzeyde söz sahibi olan, teorik ve uygulamalı matematik deki araştırmaları ile bilime ve teknolojiye katkıda bulunabilecek çalışmalar yapan kendisini sürekli geliştirebilen, toplumsal liderlik vasıflarına uygun  kadroları oluşturmak ve desteklemektir.

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme

Öğrenciler tüm derslerden en az bir ara sınav ve bir de yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı ise %60’dır. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Notlar 4’ lü sistemle ifade edilir. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılırlar. DC notu alıp ilgili dönemde 2’ nin üzerinde not ortalaması sağlayan adaylar ilgili dersi başarmış sayılırlar.

Mezuniyet Şartları

Programda mevcut olan (toplam 240 AKTS karşılığı) derslerin tümünü başarıyla tamamlayan ve 4.00 üzerinden en az 2.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden öğrenciler MATEMATİKÇİ ünvanı ile mezun olmaya hak kazanırlar.

 

Mezunların İstihdam Profilleri

Matematik Bölümünden mezun olan Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitim programını tamamlayanlar resmi veya özel ortaöğretim kurumlarında matematik öğretmeni; ayrıca çeşitli kamu ve özel kuruluşlarda, bankalarda bilgisayarcı, araştırmacı, planlamacı olarak çalışabilmektedir. Başarılı mezunlarımız üniversitede araştırma görevlisi olma, yurt dışında lisansüstü öğrenim görme olanağı da bulabilmektedir.

 

Üst Derece Programlarına Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşulu ile lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarında öğrenim görebilirler.

 

İletişim Bilgileri

Adresi: Ordu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü Cumhuriyet Yerleşkesi, 52200 – Ordu.

Telefonu: 00 90 452 2345010

Faks: 00 90 452 2339149

e-posta: fenedebiyat @odu.edu.tr

web: https://fenedebiyat.odu.edu.tr/bolumler/matematik

Bölüm Olanakları

Bölüm 2 Profesör, 2 Doçent, 2 Dr. Öğr. Üyesi,7 Dr. Araştırma Görevlisi ve 3  öğretim elemanından oluşmaktadır.

Yönetim:

 

Bölüm Başkanı : Prof.Dr. Selahattin MADEN

Telefon: 00 90 452 2345010–1630

Faks: 00 90 452 2339149

E-posta: maden55@mynet.com

 

Amaçlar

Matematik bölümünün temel amacı, akıl yürütme yoluyla irdeleyici, sorgulayıcı, karşılaşacağı problemlere çözüm arayabilen, düşündüğünü ifade edebilen, özgüvene sahip, alanında iyi yetişmiş, Atatürkçü düşünce çizgisinde çağdaş bireyler yetiştirmektir. Bu amaçlaeğitim ve bilimsel araştırma alanındaki talepleri dikkate alarak lisans ve lisansüstü öğretimde matematiksel analiz yapabilme özelliğine sahip, gelişen bilim ve teknolojiyi matematiksel araştırmalar  doğrultusunda kullanabilen toplumsal liderlik vasıflarına uygun  eğitimciler ve bilim insanları yetiştirmek öncelikli hedeflerimizdir.

 

Öğretim Elemanları

ADI, SOYADI

ANABİLİM DALI

Prof. Dr. Selahattin MADEN

Uygulamalı Matematik

Prof.Dr.Erhan SET

Topoloji

Doç.Dr.Yıldıray ÇELİK

 Cebir ve Sayılar Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi Süleyman ŞENYURT

Geometri

Doç.Dr.Mehmet KORKMAZ

Metematiğin Temelleri ve Matematik Lojik

Doç. Dr. Canan ÇİFTÇİ

Uygulamalı Matematik

Dr. Öğr. Üyesi Erdal ÜNLÜYOL

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Dr. Öğr. Üyesi ErdinçYÜCESOY

Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi

Arş.Gör. Dr. Fatih SAY

Uygulamalı Matematik

Arş. Gör. Davut CANLI

 

Arş.Gör. Dr.İrem EROĞLU

 
Öğr.Gör. Dr. Aytül GÖKÇE  
Arş.Gör. Dr. Ayşe GÜVEN SARIHAN  
Öğr.Gör.Dr. Gökçe ÇAYLAK KAYATURAN  
Öğr. Gör. Dr. Hasen Mekki ÖZTÜRK  
Arş. Gör. Dr. Adem TÜRKMEN  

Ekleme tarihi: 29-11-2018 06:57:42 Güncellenme tarihi: 15-02-2022 16:04:30