FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü

Başkanın Mesajı

Atatürk, millet kavramını tarif ederken tarihe atıfta bulunuyor. ޞüphesiz geçmiş, bir çok kavramların mana ve mefhumunu açıklamakta,tavsif ve tarif etmekte hala en kullanışlı analitik araçtır. Geçmiş gittikçe tarihin belirli bir istikamette ilerleyen değişim, gelişim ya da evrim süreci olarak keşfi halini almaktadır. Böylece tarihsel ve toplumsal değişimler kendi kendisini meşrulaştırmakta ve bu yolla günümüze ve geleceğe dönüşmüş milli duygular zihinlere, muhayyilelere ve şuurlara kök salmaktadır. Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün Esasları" adlı eseri de bunun iyi bir örneğidir. Günümüzün modernleşme anlayışları da aynı yaklaşımın daha basitleştirilmiş versiyonlarından başka bir şey değildir. Bugünü meşru kılan açıklamalar, bir dizi referans ve başvuru noktası -örneğin Meşrutiyet, Kanun-u Esasi- hatta zaman dilimi olarak ulus-devletler çağı dönüşen bir süreç olarak tarihe geçmiştir. Tarihsel değişimin gerçeklikleriyle yüz yüze gelen muhafazakar düşünceler dahi dönüşümcü bir çizgiye gelmektedirler. Geçmişe bakarak değerlendirme yapmak tarihçi bilgeliğinin en ikna edici biçimi olduğu için, bu bakış açısı onlara pekala uymaktadır.

ޞu halde geçmişteki herhangi bir şeye benzemeyen bir geleceği açıklamak ya da meşrulaştırmak için, öngörüde bulunmayı gerekli görenler nereye başvuracaklar, neye atıfta bulunacaklardır? Herhangi bir örneğe bakmadan öngörüde bulunmak gerçekten zor bir zanaattır. Kendini yeniliklere adamış olan insanların dahi sıklıkla -geçmişi ne kadar ilkel, akla mantığa sığmaz bulsalar bile- tarihin çekiciliğine kapıldıkları şayan-ı dikkattir. Calib-i nazar olan bu keyfiyet, tarih bilimini şüphesiz analitik bir malzeme durumuna getirmektedir vesselam.

Prof. Dr. Ömer ERDEN

Tarih Bölüm Başkanı

 

Bölüm Hakkında

Bölümümüz 2000-2001 eğitim-öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve aynı dönemde öğrenci almaya başlamıştır. 2006 yılında Ordu Üniversitesi kurulunca Ordu Üniversitesi'ne bağlanmıştır.


Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. İlhan EKİNCİ 
Prof. Dr. Ergin AYAN 
Prof. Dr. Fatih ÜNAL 
Prof. Dr. Sadullah GÜLTEN 
Prof. Dr. Ayşe PUL 
Prof. Dr. Ömer ERDEN
Doç. Dr. Üyesi Tuğrul ÖZCAN
Doç. Dr. Harun OY
Doç.Dr.Murat ÖZKAN 
Doç.Dr.Mesut KARAKULAK 
Doç.Dr. İsmail ÖZER 
Doç.Dr. Süleyman UYGUN
Doç. Dr. Kemal SAYLAN
Doç. Dr. Hakan GÜNGÖR
Dr. Öğr. Üyesi Fuat HACISALİHOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi M. Emre KILIÇASLAN 
Dr. Öğr. Üyesi Kamil YAVUZ
Araştırma Görevlileri:

Arş. Gör. Şeyma Nur ÖZDEN  

Arş.Gör. Sabahattin ÖDEMİŞ 
Arş. Gör. Yunus BOR

Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:03:41 Güncellenme tarihi: 27-11-2023 13:50:30