FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tanıtım

Fen-Edebiyat Fakültesi 01. 09. 1997’de KTÜ’ye bağlı olarak kurulmuştur. 07. 02. 1998 tarihinde Bakanlar Kurulu Kararı ile OMÜ’ ye bağlanmıştır. 17. 03. 2006 tarihinden itibaren Ordu Üniversitesi’nin çatısı altında eğitim-öğretime devam etmektedir.

Fakültemizde 1999-2000 eğitim-öğretim yılında Matematik Bölümü, takip eden yıllarda Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Kimya, Yabancı Diller (İngiliz Dili ve Edebiyatı) Sanat Tarihi ve Sosyoloji Bölümleri açılmış ve aktif olarak bugüne kadar gelmiştir.2017 yılından itibaren Biyoloji Bölümü Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü olarak değişmiş olup; bölüme yeni kayıtlı öğrencileri ile eğitime devam etmektedir. Arkeoloji ve Psikoloji Bölümlerine de yakın zamanda öğrenci alımının gerçekleştirilmesi planlanmaktadır. Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Yabancı Diller ve Sanat Tarihi Bölümlerinin II. öğretim programlarına ve 17/05/2018 tarihi itibariyle de Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümüne  öğrenci alımı gerçekleştirilmektedir.

Fakültemizde 2449 lisans, 342 yüksek lisans, 69 doktora öğrencisi kayıtlı olup, öğrencilerimize 21 Profesör, 20 Doçent, 15 Dr. Öğrt. Üyesi, 7 Öğretim görevlisi ve 46 Araştırma Görevlisi ile (27'si Fakültemizde aktif olarak görev yapmaktadır.) eğitim-öğretim faaliyetlerine devam etmektedir. 

8.000 m2’likbir alan üzerine kurulu fakültemizde; dekanlık, idari bölümler, öğretim üyesi ofisleri, derslikler, birçok alanda araştırma ve eğitim yapılabilecek düzeyde kimya ve biyoloji laboratuvarları, 2 adet yabancı dil laboratuvarı, 2 adet bilgisayar laboratuvarı, konferans salonu, öğrenci ve personel işleriyle ilgili bürolar mevcuttur.  Ayrıca daha ziyade kişisel bağışlarla oluşturulmuş, bilhassa Türk Dili ve Edebiyatı ile Tarih Bölümü öğrencileri için zengin bir kütüphane bulunmaktadır.

Fakültemizden mezun olan öğrencilerimiz için birçok iş alanı mevcuttur. Biyoloji Bölümü’nden mezun olan öğrenciler daha çok sağlık sektöründe çalışmaktadırlar. Bunun dışında üniversitelerin Biyoloji ve Deniz Bilimleri’ne ait bölümlerinde, Ziraat Fakültelerinin ilgili bölümlerinde, ARGE–Teknokent birimlerinde, Araştırma Enstitüleri’nde iş bulabilmektedirler. Kimya Bölümü öğrencileri, Türkiye Kimya Sanayii’nde üretim ve kontrol aşamalarında görev yapabilecek donanımlı kimyagerler olarak yetiştirilmektedirler. Plastik, ilaç, boya, petrokimya, metal, tekstil, seramik, çimento, deri, deterjan ve sabun, gıda, kozmetik ve cam sanayiinde, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarları çalışma alanlarının bir kısmıdır. Matematik Bölümü mezunları kamu veya özel kurum ve kuruluşlarda, bankalarda; bilgisayarcı, araştırmacı ve planlamacı olarak çalışabilmektedirler. Tarih ile Türk Dili ve Edebiyatı Bölümlerinden mezun öğrencilerimiz alan bilgileri ve iyi bir Osmanlıca ile Cumhuriyet ve Osmanlı arşivlerinde iş bulabilmektedirler. Bölümlerden mezun öğrencilerimiz Eğitim Fakültelerinde Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı’nı tamamladıkları takdirde, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında öğretmenlik yapabilmektedirler. Başarılı öğrencilerimizin bir kısmı kendi bölümlerinde veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitim alma imkânına da sahiptirler.

Fakültemiz ulusal ve uluslararası düzeyde yüksek eğitim kalitesi ve araştıra faaliyetleri ile öncü bir eğitim merkezi olmak, katılımcı yönetim modeli ile öğrenci ve personel memnuniyetini mükemmele ulaştırmak, topluma ileri düzeyde bir teknoloji ile kaliteli hizmet veren bir eğitim kurumu olmayı amaçlamaktadır.

Şehirlerarası otobüslerle yerleşkeye ulaşım imkânı vardır. Hava yoluyla yerleşkeye ulaşmak isteyenler için Ordu-Giresun Hava alanı yaklaşık 11 km. uzaklıktadır. Hava alanından İstanbul ve Ankara’ya seferler yapılmaktadır. Fakültemizin de içinde bulunduğu yerleşke ile şehir arasındaki mesafe yaklaşık 8 km’dir ve ulaşım dolmuşlar vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir.


Ekleme tarihi: 20-11-2018 14:16:30 Güncellenme tarihi: 01-07-2020 13:48:30