FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Personel İş Akış Şeması

-İdari-Personel-Yıllık-İzin-İşlemleri-İş-Akış-Süreci

-Akademik-Personel-Yıllık-İzin-İşlemleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-2547 Sayılı-Yasanın-31.-Maddesi-Kapsamında-Görevlendirme-İşlemleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-2547 Sayılı-Yasanın-35.-Maddesi-Kapsamında-Görevlendirme-İşleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-2547 Sayılı-Yasanın-38.-Maddesi-Kapsamında-Görevlendirme-İşleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-2547 Sayılı-yasanın-39.-Madde-kapsamında-Rektörlük-Görevlendirme-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu 

-2547-Sayılı-Yasanın-40.a-Maddesi-Kapsamında-Görevlendirme-İşleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-2547-Sayılı-Yasanın-40.b-Maddesi-Kapsamında-Görevlendirme-İşlemleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-2547-Sayılı-Yasanın-40.d-Maddesi-Kapsamında-Görevlendirme-İşleri-İş-Akış-Süreci-Formu 

-Doktor Öğretim Üyeliği -Atama-Görev Süre-Uzatımı-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu 

-Doktor Öğretim Üyeliği -İlk Atama-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Araştırma-Görevlisi-İlk Atama-İşlemleri-İş-Akış-Süreci-Formu

-Araştırma ve Öğretim Görevlisi Yeniden Atama-Süre-Uzatımı-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Dekan-Yardımcılığına-Atama-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Bölüm-Başkanlığına-Atama-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Bölüm-Başkan-Yardımcısı-Atama-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Üniversite-Senatosuna-Fakülteden-Üye-Seçim-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Fakülte-Kuruluna-Üye-Seçim-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

-Fakülte-Yönetim-Kuruluna-Üye-Seçim-İşlemi-İş-Akış-Süreci-Formu

 


Ekleme tarihi: 29-11-2018 11:21:53