E-Posta İletişim Telefon Rehberi Önemli Linkler BİDB Servis
Anasayfa

Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü

 

 

Duyurular

Bitirme Tezi Dağılımı

 

 

 

 

 

Bölümümüz

Biyoloji bilimi birçok alanla işbirliği içerisinde gelişen, önemi her geçen gün giderek değer kazanan bir disiplindir. Canlıları ve canlı sistemi inceleyen ve bunun eğitimini veren biyoloji bilimi sağlık, tarım ve diğer birçok alan için vazgeçilemez veriler ortaya koyar. Özellikle son yıllarda biyolojinin birçok alanında ortaya konulan çalışmalar biyoloji biliminin önemini her geçen yıl daha da arttırmaktadır. Beş anabilim dalıyla eğitim veren bölümümüz, genç bir eğitim ve araştırma kadrosuna sahiptir. Bölümümüzde Zooloji, Botanik, Moleküler Biyoloji, Genel Biyoloji ve Hidrobiyoloji anabilim dallarında araştırmalar yapılmaktadır. Genç bir bölüm olmasına rağmen, birçok alanda araştırma ve eğitim yapılabilecek düzeyde laboratuvar olanaklarına sahiptir. Birkaç yıl sonra Merkezi Araştırma Laboratuvarının da hizmete girmesiyle bu olanaklarımız daha ileri bir düzeye çıkacaktır. Bölümümüz Cumhuriyet yerleşkesindeki, Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde yeni yapılan binadaki yerine taşınmıştır.


Bölümümüz, Erasmus çerçevesinde 2011 yılı için Salford Üniversitesi (İngiltere), Biyoloji bölümü ile akademik personel değişimi anlaşması yapmıştır. Benzer anlaşma, hem akademik personeli hem de öğrencileri kapsayacak şekilde Bielefeld Üniversitesi (Almanya), Biyoloji Bölümüyle de gerçekleşmiştir.

Akademik kadro

Bölümümüzde 9 öğretim üyesi ve 7 araştırma görevlisi vardır. Bölümümüz adına 35. madde ve ÖYP programıyla diğer üniversitelerde bulunan araştırma görevlilerimiz olduğunu ayrıca belirtmek gerekir. Öğretim üyelerinin ve araştırma görevlilerinin akademik çalışma alanları aşağıdaki şekilde özetlenebilir:

 • Sistematik Entomoloji, Biyoakustik ve Davranışsal Ekoloji
 • Bitki Anatomisi ve Morfolojisi
 • Mikrobiyoloji
 • Balık Biyolojisi ve Yaş Belirleme
 • Sulak alan ve Fitoplankton
 • Moleküler Biyoloji
 • Bitki Ekolojisi
 • Sitotoksikoloji, Genetik Toksikoloji
 • Entomopatojeni
 • Koruma Biyolojisi


Bölümümüzde 5 anabilim dalımız vardır;

 • Genel Biyoloji
 • Zooloji
 • Botanik
 • Moleküler Biyoloji
 • Hidrobiyoloji


Öğrenciler

Bölümümüzde lisans düzeyinde birinici ve ikinci öğrenim bulunmaktadır. Lisansüstü eğitim amaçlı yüksek lisans programımız bulunmaktadır. Henüz doktora programımız yoktur.

Öğrencilerin derslikleri oldukça ferah olup gerekli ders teçhizatlarına sahiptir.

Bölümümüzden mezun olan öğrenciler daha çok sağlık sektöründe çalışmaktadır. Bir kısmı kendi bölümümüzde veya diğer üniversitelerin ilgili bölümlerinde lisansüstü eğitim de almaktadırlar. Bunların bir kısmı üniversitelerin Biyoloji ve Deniz bilimlerine ait bölümlerde, Ziraat fakültelerinin ilgili bölümlerinde, ARGE_Teknokent birimlerinde, Araştırma Enstitülerinde iş bulabilmektedirler.

Farabi ve Erasmus öğrenci değişim programlarından öğrencilerimiz yararlanmaktadır.

 

Bölüm Dersleri

 

Öğretim Elemanları

Zooloji
Prof. Dr. Hasan SEVGİLİ
Doç. Dr. Vedat ŞEKEROĞLU (Bölüm Başkan Yardımcısı)
Doç. Dr. Zülal Atlı ŞEKEROĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Ömer ERTÜRK
 
 
 
Botanik
Prof. Dr. Öznur ERGEN AKÇİN (Bölüm Başkanı)
Prof. Dr. Tuğba BAYRAK ÖZBUCAK
 
 
Genel Biyoloji
Dr. Öğretim Üyesi Onur CANDAN 
 
Hidrobiyoloji
Prof.Dr. Derya BOSTANCI
Doç. Dr. Beyhan TAŞ
Arş. Gör. Yeşim ÖZKAN
Arş.Gör.Serdar YEDİER
Moleküler Biyoloji
Doç. Dr. Zeynep KOLÖREN
Arş. Gör. Ceren Börçek KASURKA
 
 
35. madde görevlendirmeleri
 
Arş. Görv. Şule ŞAHİN
 
ÖYP görevlendirmeleri
 
Arş. Gör. Gülizar AYDOĞDU (Ankara Üniversitesi)

 İletişim:

 

Adres: Ordu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Cumhuriyet Yerleşkesi, ORDU

 

Tel: (0) 452 234 50 10

 

 

Contact us:

 

Address: University of Ordu, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, Cumhuriyet Campus, Ordu/TURKEY

 

Phone: +90 452 234 50 10/1655 or 1656 (Head of Biology)

 

 T.C. Ordu Üniversitesi © 2015 Cumhuriyet Yerleşkesi PK 52200 Merkez / ORDU Telefon : 0 ( 452 ) 226 52 00
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı