FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Sosyoloji Bölümü

Bölümümüz

Sosyoloji sosyal eylemi, sosyal olguyu, birey, grup ve kurumlar arasındaki sosyal ilişkileri anlayarak nedensel olarak açıklama çabasıdır. Yani sosyoloji bizzat kendi yaşantımızı şekillendiren toplumsal koşulları bilimsel yolla ortaya koyma ve böylece toplumsal sorunlara yönelik çözüm üretme amacındadır. Bu nedenle aileden devlete, suçtan dine, ırksal ya da sosyal sınıf farklılıklarından ortak kültüre, sosyal durağanlıktan sosyal değişime kadar birçok konu sosyolojinin ilgi alanları arasında yer almaktadır.

Bölümümüz 2015-2016 öğretim yılında ilk öğrencilerini alarak öğretime başlamıştır, Sosyoloji Bölümü akademik kadrosunda şu an için 3 Dr. Öğr. Üyesi  bulunmakta ve birçok konuk öğretim elemanı yer almaktadır. Ayrıca bölümümüzde yüksek lisans programı da açılmış bulunmaktadır.

Bölümümüz temelde genel sosyolojik bilgilerle donanmış; sosyal, yapı, süreç ve pratikler hakkında araştırmalar yapabilen sosyologlar yetiştirmeyi, ayrıca bölge, ülke ve dünyadaki sosyal sorunlara yönelik araştırmalar gerçekleştirerek, gündeme cevap verecek bir merkez haline gelmeyi amaçlamaktadır.

Günümüz değişen ve gelişen toplum yapısı içerisinde toplumsal sorunlara cevap bulabilecek nitelikte sosyologlara yoğun bir şekilde ihtiyaç duyulmaktadır. Modern yaşam koşullarının getirmiş olduğu avantajların yanı sıra, birçok yeni toplumsal sorunun ortaya çıktığı kuşku götürmez bir gerçek olarak önümüzde durmaktadır. Dolayısıyla gerek dünyada gerekse Türkiye ve bölgede değişen toplumsal koşulları yorumlayabilecek ve akademik-teknolojik gelişmelere uyum içerisinde yürütebilecek sosyologların yetiştirilmesine ihtiyaç vardır.

Bu kapsamda bölümümüzde 4 yıl boyunca sosyoloji dersleri verilecek ve programdan mezun olanlar “Sosyolog” unvanına sahip olacaktır. Ayrıca öğrencilerimize Formasyon eğitimini alabilmeleri için gerekli olan 16 kredilik felsefe, 16 kredilik psikoloji ve 8 kredilik mantık dersleri verilmektedir. Programdan mezun olabilmek için YÖK dersleri dâhil toplam 162 kredilik programdan başarılı olmak gerekmektedir.

Sosyoloji bölümü mezunları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, TÜİK, TRT ve diğer kamu iktisadi kuruluşlarında ve özel sektörde uzman, danışman ve araştırmacı olarak çalışabilmektedirler. Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Formasyon Programını tamamlayan öğrencilerimiz, M.E.B. ve özel eğitim kurumlarında Felsefe Grubu Öğretmeni olarak çalışabilmektedir. Ayrıca Belediyelerde, istihdam olanağı bulunmaktadır.

 

 

Bölüm Öğretim Elemanları

 Dr. Öğr. Üyesi Mehmet KOCA (Bölüm Başkanı)

 Dr. Öğr. Üyesi  Erol BULUT

 Doç. Dr. Murat YÜKSEL

Dr. Öğr. Üyesi Neslihan ER

Dr. Arş. Gör. Sena IŞIKGİL

Arş.Gör. Selin KOÇ

Arş. Gör. Mertcan MUTLU

 

Konuk Öğretim Elemanları

 Prof. Dr. Ali Akdoğan

  Öğr. Gör. Dr. Zafer Özkan

 Öğr. Görevlisi Nejat Üstün

 Doç. Dr. Sait KAR


Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:02:16 Güncellenme tarihi: 31-10-2022 11:29:04