Hızlı Erişim

FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Tarih Bölümü

Başkanın Mesajı

Atatürk, millet kavramını tarif ederken tarihe atıfta bulunuyor. ޞüphesiz geçmiş, bir çok kavramların mana ve mefhumunu açıklamakta,tavsif ve tarif etmekte hala en kullanışlı analitik araçtır. Geçmiş gittikçe tarihin belirli bir istikamette ilerleyen değişim, gelişim ya da evrim süreci olarak keşfi halini almaktadır. Böylece tarihsel ve toplumsal değişimler kendi kendisini meşrulaştırmakta ve bu yolla günümüze ve geleceğe dönüşmüş milli duygular zihinlere, muhayyilelere ve şuurlara kök salmaktadır. Ziya Gökalp'ın "Türkçülüğün Esasları" adlı eseri de bunun iyi bir örneğidir. Günümüzün modernleşme anlayışları da aynı yaklaşımın daha basitleştirilmiş versiyonlarından başka bir şey değildir. Bugünü meşru kılan açıklamalar, bir dizi referans ve başvuru noktası -örneğin Meşrutiyet, Kanun-u Esasi- hatta zaman dilimi olarak ulus-devletler çağı dönüşen bir süreç olarak tarihe geçmiştir. Tarihsel değişimin gerçeklikleriyle yüz yüze gelen muhafazakar düşünceler dahi dönüşümcü bir çizgiye gelmektedirler. Geçmişe bakarak değerlendirme yapmak tarihçi bilgeliğinin en ikna edici biçimi olduğu için, bu bakış açısı onlara pekala uymaktadır.

ޞu halde geçmişteki herhangi bir şeye benzemeyen bir geleceği açıklamak ya da meşrulaştırmak için, öngörüde bulunmayı gerekli görenler nereye başvuracaklar, neye atıfta bulunacaklardır? Herhangi bir örneğe bakmadan öngörüde bulunmak gerçekten zor bir zanaattır. Kendini yeniliklere adamış olan insanların dahi sıklıkla -geçmişi ne kadar ilkel, akla mantığa sığmaz bulsalar bile- tarihin çekiciliğine kapıldıkları şayan-ı dikkattir. Calib-i nazar olan bu keyfiyet, tarih bilimini şüphesiz analitik bir malzeme durumuna getirmektedir vesselam.

Prof. Dr. Fatih ÜNAL

Tarih Bölüm Başkanı

 

Bölüm Hakkında

Bölümümüz 2000-2001 eğitim-öğretim yılında, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ordu Fen-Edebiyat Fakültesi'ne bağlı olarak kurulmuş ve aynı dönemde öğrenci almaya başlamıştır. 2006 yılında Ordu Üniversitesi kurulunca Ordu Üniversitesi'ne bağlanmıştır.


Öğretim Üyeleri:
Prof. Dr. İlhan EKİNCİ 
Prof. Dr. Ergin AYAN 
Prof. Dr. Fatih ÜNAL 
Doç. Dr. Sadullah GÜLTEN 
Doç. Dr. Ayşe PUL 
Doç. Dr. Ömer ERDEN
Doç. Dr. Üyesi Tuğrul ÖZCAN
Dr. Öğr. Üyesi İsmail ÖZER 
Dr. Öğr. Üyesi Fuat HACISALİHOĞLU
Dr.Öğr. Üyesi Süleyman UYGUN 
Dr. Öğr. Üyesi Harun OY 
Dr. Öğr. Üyesi M. Emre KILIÇASLAN 
Araştırma Görevlileri:
Arş.Gör.Dr. Hakan GÜNGÖR
Arş.Gör.Dr.Mesut KARAKULAK
Arş.Gör.Dr.Murat ÖZKAN 
Arş.Gör.Dr.Gülşen ÖZBEK 

Arş.Gör.Halim KILIÇ 

 

 


Ekleme tarihi: 29-11-2018 07:03:41 Güncellenme tarihi: 20-03-2019 15:22:50